Samfunnsansvar

Intelligent havbruksteknologi fra Stingray gjør det lettere for oppdretter å drifte uten at det går på bekostning av miljø og dyrevelferd.