Sunn fisk er god økonomi

Stingray-systemet reduserer behovet for tradisjonelle avlusningsmetoder og for håndtering av fisken. Det gir sunnere fisk, større fisk og bedre økonomi – på naturens premisser.

Faktaboks ikon

Fiskevelferd

Laseravlusing for laks og ørret skjer uten håndtering av fisken mens den svømmer fritt i merden.

Faktaboks ikon

Klokere høsting

God kontroll av lus og velferd gir færre kostbare behandlinger, mer effektiv fôring og bedre kontroll med fiskehelsa.

Faktaboks ikon

HMS for oppdretter

Stingray-systemet reduserer behovet for tidskrevende og tunge, manuelle arbeidsoppgaver på lokasjonen.