Stingray investerer i flinke lærlinger

Stingray bruker lærlingeordningen flittig og bevisst. Omtrent hver femte ansatt i Stingray er, eller har vært, lærling i selskapet.