Luselaseren kan følge etter fisken

Gjennom døgnet flytter luselaseren seg til ulike posisjoner i merden. Slik sørger Stingray for at mest mulig fisk svømmer foran lasernoden.