Det jobbes kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nye tjenester på den høyteknologiske og fremtidsrettede programvare-plattformen, slik at den enkelte oppdretter innen kort tid kan benytte Stingray-systemet til mer enn optisk avlusing. Dette vil gi færre antall installasjoner av ulikt utstyr i merdene, i tillegg til en samlet oversikt og regelmessig rapportering for våre brukere.

Biomassemåling

Oppdrettere i Norge er forpliktet til å vite eksakt antall fisk i hver merd og holde seg innenfor maksimum tillatt biomassegrense (MTB). Biomassen må derfor bli rapportert inn til myndighetene regelmessig.

I dag utføres biomassemålingen i stor grad manuelt eller basert på beregninger av fôrforbruket. Dette er både væravhengig, tidkrevende og arbeidsintensivt for oppdretter og svært stressende for fisken, samt har betydelig unøyaktighet. Dagens målinger kan ha en feilmargin på opp til 5-10%. Dette medfører ofte overfôring av laksen med dertil høyere produksjonskost og miljøbelastning.

Ved hjelp av kamerasyn og programvare kan fisken måles helautomatisk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken hele året igjennom. Forventet lansering av applikasjon for biomasse i løpet av 2017.