Det jobbes kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nye tjenester på den høyteknologiske og fremtidsrettede programvare-plattformen, slik at den enkelte oppdretter innen kort tid kan benytte Stingray-systemet til mer enn optisk avlusing. Dette vil gi færre antall installasjoner av ulikt utstyr i merdene, i tillegg til en samlet oversikt og regelmessig rapportering for våre brukere.

Lusetelling

Oppdrettere i Norge er forpliktet til å vite hvor mye lus laksen i merden har og holde seg innenfor en maksimum grense. Lusenivået må rapporteres inn til myndighetene regelmessig.

I dag utføres lusetelling manuelt. Dette er både væravhengig og tidkrevende for oppdretterne. Ofte er flere personer involvert i manuell telling på merdkanten. I tillegg kan lusetelling være både stressene og dødelig for fisken, som blir tatt fysisk ut av merden for manuell telling.

Ved hjelp av kamerasyn og programvare kan lusen telles helautomatisk. Forventet lansering av applikasjon for lusetelling i løpet av 2017.