Oppdatering av programvare

Ved hjelp av stereo kamerasyn, avansert programvare og målrettet laser, fjernes lusen helautomatisk fra fisken 24 timer i døgnet, 7 dager i uken gjennom hele året. Denne banebrytende teknologien benytter seg av kunstig intelligens, som vi trener kontinuerlig. Systemet akkumulerer kunnskap, og blir således bare sterkere og sterkere over tid.

Oppdatering av programvaren inngår i serviceavtalen. Oppdatering gjennomføres hos alle kunder og på alle Stingray enheter samtidig og fortløpende så lenge serviceavtalen er gjeldende. Oppdateringen skjer automatisk flere ganger årlig. De styres fra Stingray sitt kontrollsenter og krever ingen ekstra håndtering eller arbeid for kunden. Kunden vil alltid ha siste versjon av programvaren på sine enheter så lenge serviceavtalen løper.

Web-Software (420x280).png