Ny generasjon detektor lansert

Stingray har siden i sommer jobbet målrettet med opptrening av en ny detektor. Denne har vært uttestet i oktober/november og har overbevisende resultater allerede de første ukene. Den nye detektorplattformen vil gjøre oss i stand til å rulle ut regelmessige og oppdaterte versjoner av detektoren som er mye kraftigere enn tidligere versjoner. Teknologiutviklingen løfter Stingray ytterligere, slik at det vil kunne klargjøres for en lansering av biomassemåling og lusetelling allerede i 2017. (Des. 2016)

Vinteravlusing med laser

Vi er på vei inn i den fjerde vinteren (2016/2017) at laser blir brukt til avlusing og våre oppdrettskunder har god erfaring med at laseren gir en merverdi i vinterhalvåret. Unngår man håndtering gjennom vinteren vil dette være av betydning for fiskehelse og vintersår. Oppdrettere som benytter laser til avlusing har ikke meldt om et eneste tilfelle av sår på fisken, så dødeligheten er selvsagt null ifm. vår metode. I tillegg har oppdrettere også sluppet våravlusing pga. svært lave lusetall over tid. (Nov. 2016)

Stingray utvider ytterligere

Gjennom sommeren og høsten har selskapet bygget opp en ny og utvidet produksjons- og montasjelinje for å møte økende etterspørsel fra oppdrettsnæringen. Stadig flere lakseoppdrettere velger nå laser for lusekontroll og kontinuerlig avlusing. Fordelene med å unngå håndtering av fisken, samt at den jobber 24/7 og helautomatisk gjør at Stingray er et attraktivt våpen i lusekampen. Med laser unngår man tap av biomasse og det er selvsagt ingen dødelighet eller skader på fisken ifm. avlusingen. Bedre fiskehelse er et direkte resultat av vår fremtidsrettede metode. (Sep. 2016)

Grønt lys for Nova Sea

Vi er stolte over at Nova Sea nylig har valgt å utstyre en lokalitet med lasere fra Stingray. Allerede fra august vil det begynne å lyse grønt i merdene på Helgelandskysten, slik at oppdretter kan ha ennå bedre lusekontroll. Overvåking, avlusing og rapportering er en integrert del av systemet som vi leverer til våre kunder. Vi ønsker velkommen til Stingray-familien for nok et fremoverlent og bevisst oppdrettsselskap. (Jul. 2016)

Ny kunnskap til oppdrettere

Brukerportalen Stingray Online har nå blitt lansert i en kraftig oppgradert versjon 2.0. Våre kunder kan sikkert og raskt logge seg på for rapportering, nyheter, kommunikasjon og resultater. I tillegg kan lusetall legges inn for umiddelbar analyse og avstemming mot laserpulsingen. Dette gir kunnskap og informasjon om hver lokalitet og enkeltmerder som ikke er tilgjengelig på annen måte. Kontakt Stingray for mer informasjon! (Jun. 2016)