Selskapsinformasjon

Juridisk navn:

Stingray Marine Solutions AS

Organisasjonsnummer:

NO 999 059 198 MVA

Eiere:

Beck Engineering AS (53,83%)

Norsk Innovasjonskapital III AS (29,91%)

Andre aksjonærer (16,26%)

IMG_0303_Orginal.jpg