Drift og overvåking

Stingray-systemet er helautomatisk. Noden vaskes med jevne mellomrom (hver 2-3 uker) av oppdretter på lokalitet, men man merker ellers ikke mye til installasjonen som kun sees som et "kumlok" i vannoverflaten.

Stingray overvåker installasjonene fra monitorrommet på hovedkontoret i Oslo. Eventuelle tekniske problemer med systemet blir tatt hånd om av Stingray. Trenger du brukerstøtte er vi klare til å hjelpe deg.

Ved behov for assistanse, kontakt Stingray på vakt@stingray.no eller på telefon + 47 40 24 14 55 , og du vil få den hjelpen du trenger.

Stingray sitt garantiprogram gir kunden sikkerhet for et forutsigbart og enkelt system. Ved normal bruk og oppfølging av serviceprogrammet, vil garantien dekke alle produksjonsfeil, slite- og servicedeler. Stingray garanterer en levetid på node og programvare på minst fire år. Etter fire år kan ny serviceavtale inngås for ett år om gangen dersom oppgradering til revidert standard gjennomføres.

Web-Kontrollrom(420x280).png