Vedlikehold og periodisk kontroll

Regelmessig vedlikehold og periodisk kontroll er vesentlig for at oppdretter skal få mest mulig glede av Stingray node. Dette inngår i den løpende serviceavtalen og blir utført av Singray Service Team på kundens lokalitet 2-4 ganger årlig og ved ytterligere behov. For bedre kontroll og oppfølging fra begge sider utarbeides det en tydelig servicerapport fra Stingray etter hver service/serviceinspeksjon.

For at Stingray-systemet skal fungere optimalt, må kamera- og laservindu rengjøres regelmessig. Rengjøring gjennomføres av kunde (med høytrykkspyler) etter Stingray sin anbefaling for vedlikehold og håndtering av utstyret. Dette vil naturlig variere gjennom året, men man kan regne med å måtte rengjøre hver 2-3 uker fra april/mai til utgangen av oktober. For resten av året er det vanlig med 1 rengjøring i måneden eller etter behov. Det anbefales at rengjøringen legges inn i driftsplanen for den enkelte lokalitet.

Web-Service0 (420x280).png