Behandling mot lakselus

I havbruk må oppdrettere i Norge behandle mot lakselus når det i gjennomsnitt er 0,5 voksne hunnlus per fisk.  Å behandle laksen mot lus kan være både tidkrevende og arbeidsintensivt for oppdretter. Mange opplever tapt tilvekst på fisken grunnet sulting før avlusing og redusert appetitt grunnet stress. I tillegg forekommer fiskedød forårsaket av avlusingen.

Flere av dagens metoder for avlusing av fisk er ugunstige for fisken og dens velferd. Derfor jobber FHF  (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) systematisk med å snu verktøykassen for å få best mulig kontroll med lakselusen med forebygging og kontinuerlige tiltak.

Mens mange metoder som brukes i lusebekjempelse i stor grad er reaktive og et svar på allerede for høye lusetall, er avlusing med laser et forebyggende tiltak mot lus som sikrer medikamentfri kontroll uten håndtering av fisken. En Stingray laser behandler hver dag, hele døgnet og hele året for å holde tallet på lus konstant nede og forhindre nye påslag.

Fisken kan svømme uforstyrret rundt i sitt naturlige miljø mens den blir avluset, samtidig som den unngår:

  • håndtering
  • stress
  • sulting før avlusing
  • trenging
  • kjemikalier
  • skader
  • død

Stingray er et skånsomt alternativ som bedrer fiskehelsen gjennom automatisk behandling og avlusing av fisk i sitt naturlige miljø - uten håndtering.

Web-laks med lus(420x280).png
Web-FHF(420x280).png