Lakselus – et velferdsproblem

Lakselus (Lepeoptheirus salmonis) er et krepsdyr som lever av å beite på laksens hud. Lakselus har alltid funnes i naturen, men trenger en vert for å leve. En voksen hunnlus kan produsere flere tusen egg. I oppdrettsanlegg er det kort avstand mellom vertene og lusen får derfor gode vekstvilkår.

Fisk med mye lakselus får sår som igjen kan bli innfallsport for bakterier og virus. Får fisken for mange lus på seg, vil den få problemer med å opprettholde vann- og saltbalansen ved at vann lekker ut og salter inn gjennom sårene.

Web-Lus(420x280).png