Programvaren til Stingray-systemet er den eneste av sitt slag og dermed banebrytende innenfor robotisering og automatisering av lusebekjempelse i lakseoppdrettsnæringen.

Optisk avlusing™

Ved hjelp av stereo kamerasyn, avansert programvare og målrettet laser, fjernes lusen helautomatisk fra fisken 24 timer i døgnet, 7 dager i uken gjennom hele året uten håndtering av fisken.

Stereokamera og egenutviklet programvare detekterer lus når laksen svømmer inne i merden. En guidet laser puls på opptil 150 millisekunder "pulser" direkte på hver individuell lus. Lusa blir truffet med dødelig utfall og koagulerer innen millisekunder. På grunn av det speilaktige skinnet på fisken, blir laksen selv ikke skadet. Skinnet reflekterer lyset, mens lusen absorberer lyset. Laserbehandling gir dermed en svært skånsom lusebehandling for fisken.

Hvorfor optisk avlusing?

Ved optisk avlusing av laks, kan fisken svømme uforstyrret rundt i sitt naturlige miljø mens den blir avluset. Dette betyr:

  • 0 håndtering
  • 0 sulting før avlusing
  • 0 trenging
  • 0 kjemikalier
  • 0 skade på fisk og miljø
  • 0 dødelighet

Oppdretter blir spart for krevende og uhensiktsmessige operasjoner, sparer kostnader til arbeidskraft og manuelle operasjoner, samt får færre tapte fôringsdøgn. 

Web-deteksjon (420x280).png
Web-Patch(420x280).png