Optisk avlusing - en skånsom metode

Den optiske avlusingen skjer mens laksen svømmer rundt i sine naturlige omgivelser, uten at det er behov for trengning eller flytting av fisk.

  • 0 håndtering
  • 0 sulting før avlusing
  • 0 trenging
  • 0 kjemikalier
  • 0 skade på fisk og miljø
  • 0 dødelighet

 

Oppdretter blir spart for krevende og uhensiktsmessige operasjoner, sparer kostnader til arbeidskraft og får færre tapte fôringsdøgn. 

 

 

Optisk avlusing

Animasjonen illustrerer hvordan man installerer og opererer en Stingray node i merden. 

Når enheten er satt i merden, festes den enkelt i sin egen kabel som er spent opp på forhånd. Bøyen kjøres langs kabelen på tvers av merden (horisontal posisjonering). Den har innebygd vinsj og senker node ned til ønsket dybde (vertikal posisjonering). Trustere kan rotere enheten rundt sin egen akse og muliggjør en optimal heading av hver node i forhold til lokale svømmemønstre.

 

Håndtering og dokking av stingray

Det er lagt til rette for at håndtering og drift av Stingray skal skje i merd - uten fare for mannskap eller utstyr.

Rengjøring av enheten kan gjøres ved høytrykkspyling hver 2-3. uke i sommerhalvåret og sjeldnere ellers i året. 

 

 

 

 

Loading the player ...