Bedre dyrehelse og økt kunnskap uten håndtering av fisken

Dette er mottoet vi jobber etter i Stingray og reflekteres i Stingray sin visjon, som er å oppnå klokere høsting fra havet.

Gjennom vår misjon som er å utvikle og tilby intelligent havbruksteknologi som bidrar til økt matproduksjon på naturens premisser, jobber vi hver dag for at Stingray sin teknologi skal gi trygghet for friskere fisk og økt lønnsomhet for våre kunder.

Dette gjenspeiles i de ansattes daglige arbeid hvor TÆL -tydelig, ærlig og lidenskapelig, er verdiene som ligger til grunn og gjenspeiler hvordan vi organiserer oss og kommuniserer for å oppnå klokere høsting fra havet.