Serviceavtale

Stingray Service Team sørger for at brukere av Stingray-systemet får utført vedlikehold på lokaliteten med jevne mellomrom og at Stingray programvare blir oppdatert. Det inngås en service- og oppfølgingsavtale som følger noden og går over 4 år, med mulighet for forlengelse. I Serviceavtalen inngår blant annet installasjon, faste serviceintervaller, reservedeler, rapporter med detaljer fra utført service og opplæring i bruk av Stingray-systemet. Tilgang til kundeportalen Stingray Online gir rask adgang til rapporter og relevant informasjon fra merdene.

Stingray overvåker installasjonene fra kontrollsenteret på hovedkontoret i Oslo.