Bedre dyrehelse

Fiskevelferd er en av grunnpilarene i vårt arbeid med å utvikle intelligent havbruksteknologi som bidrar til økt matproduksjon på naturens premisser. Det er viktig for oss at fisken kan ha et best mulig livsløp fra rogn til slakting, slik at sykdommer, stress og menneskelig håndtering blir redusert til et minimum og oppdretter får trygghet for friskere fisk og økt lønnsomhet.