Klokere høsting fra havet

Stingray utvikler og tilbyr intelligent havbruksteknologi som bidrar til økt matproduksjon på naturens premisser. Stingray-systemet består av mekaniske komponenter og data applikasjoner/programvare som muliggjør blant annet optisk avlusing av laks og innhenting av data fra merdene. Laseren jobber kontinuerlig og forebyggende 24/7 gjennom hele året. Samtidig samles, struktureres og omgjøres BIG DATA til nyttige rapporter som gjør oppdretter i stand til å høste klokere fra havet.