NYHETER

Skaper synlige resultater for oppdrettere

De første tre månedene av året har vært med på å synliggjøre det langsiktige og målrettede arbeidet i Stingray for å redusere lusenivåene i alle anlegg som benytter laser til avlusing. Oppdrettere sparer nå alternative avlusinger og foretar ytterligere investeringer i kampen mot lakselus.

Brukerportal og ny brukerhåndbok

Selskapet har ila. februar lansert brukerportalen Stingray Online for løpende rapportering, dokumentasjon og arkivering av lusedata, resultater og oppetid for laserne. I tillegg har en ny og revidert utgave av brukerhåndboken blitt klargjort for markedet og den forventes å bidra til ytterligere oppetid og reduserte manuelle operasjoner ute på det enkelte anlegg.

Stingray ekspanderer

2015 var første hele året med kommersiell drift for lasere på flere lokaliteter. Innovative oppdrettere omfavner den nye avlusingsmetoden da den har en rekke fordeler. Stingray starter derfor 2016 med å bygge opp produksjons-kapasiteten, slik at selskapet kan ha raskere serieproduksjon og levere et økende antall enheter til oppdrettsnæringen i inn- og utland. Selskapet mangedobler arealene i Groruddalen og passerer 20 ansatte som jobber fulltid og dedikert med å løse lakselusproblemet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

FORDELER & FAKTA

0 (null) 

 håndtering

av fisken som resultat av at avlusingen finner sted nede i merden, der fisken kan svømme fritt rundt uten stress eller trenging. Dette gir bedre fiskehelse og mindre risiko for rømming.

0 (null) sultefôring

i forkant, under eller etter avlusing. Heller ikke behov for å avbryte avlusing pga. dårlig vær.

0 (null) skader

rapportert knyttet til avlusing med laser. Ingen meldinger om dødelighet eller annet tap av fisk.

24/7 kontinuerlig

avlusing som gir lavere lusetall og mindre smittepress både internt på lokalitet og videre til andre anlegg eller villfisk gjennom hele året. Full kontroll, monitorering og rapportering.

Økt lønnsomhet

som følge av friskere og større fisk, samt på grunn av sparte alternative avlusinger. Lave driftskostnader og forutsigbar totalkostnad med serviceavtale for minimum 4 år.