Ingen håndtering


Avlusingen finner sted nede i merden, der fisken kan svømme fritt rundt uten stress eller trenging. Dette gir bedre fiskehelse og mindre risiko for rømming.

Ingen sulting


Fisken sultes hverken i forkant, under eller etter avlusing. Det er heller ikke behov for å avbryte avlusing ved dårlig vær da laser kan være operativ uavhengig av værforhold, temperatur og årstid.

Ingen skader


Ingen skader er rapportert knyttet til avlusing med laser. Ingen meldinger om dødelighet eller annet tap av fisk.

Kontinuerlig 24/7


Avlusing og lusekontroll som gir lavere lusetall og mindre smittepress både internt på lokalitet og videre til andre anlegg, eller villfisk, gjennom hele året.

Økt lønnsomhet


Økt lønnsomhet som følge av friskere og større fisk, samt på grunn av sparte alternative avlusinger. Lave driftskostnader og forutsigbar totalkostnad med serviceavtale for minimum 4 år.

Bedre HMS


Lasermetoden er automatisert og sparer ansatte for en rekke belastninger. Miljøavtrykket er lavere og sikkerheten bedres med Stingray sin laser.