NYHETER

Stingray utvider ytterligere

Gjennom sommeren og høsten har selskapet bygget opp en ny og utvidet produksjons- og montasjelinje for å møte økende etterspørsel fra oppdrettsnæringen. Stadig flere lakseoppdrettere velger nå laser for lusekontroll og kontinuerlig avlusing. Fordelene med å unngå håndtering av fisken, samt at den jobber 24/7 og helautomatisk gjør at Stingray er et attraktivt våpen i lusekampen. Med laser unngår man tap av biomasse og det er selvsagt ingen dødelighet eller skader på fisken ifm. avlusingen. Bedre fiskehelse er et direkte resultat av vår fremtidsrettede metode.

Ny kunnskap til oppdrettere

Brukerportalen Stingray Online har nå blitt lansert i en kraftig oppgradert versjon 2.0. Våre kunder kan sikkert og raskt logge seg på for rapportering, nyheter, kommunikasjon og resultater. I tillegg kan lusetall legges inn for umiddelbar analyse og avstemming mot laserpulsingen. Dette gir kunnskap og informasjon om hver lokalitet og enkeltmerder som ikke er tilgjengelig på annen måte. Kontakt Stingray for mer informasjon!

Grønt lys for Nova Sea

Vi er stolte over at Nova Sea nylig har valgt å utstyre en lokalitet med lasere fra Stingray. Allerede fra august vil det begynne å lyse grønt i merdene på Helgelandskysten, slik at oppdretter kan ha ennå bedre lusekontroll. Overvåking, avlusing og rapportering er en integrert del av systemet som vi leverer til våre kunder. Vi ønsker velkommen til Stingray-familien for nok et fremoverlent og bevisst oppdrettsselskap.

FORDELER & FAKTA

0 (null) 

 håndtering

av fisken som resultat av at avlusingen finner sted nede i merden, der fisken kan svømme fritt rundt uten stress eller trenging. Dette gir bedre fiskehelse og mindre risiko for rømming.

0 (null) sultefôring

i forkant, under eller etter avlusing. Heller ikke behov for å avbryte avlusing pga. dårlig vær.

0 (null) skader

rapportert knyttet til avlusing med laser. Ingen meldinger om dødelighet eller annet tap av fisk.

24/7 kontinuerlig

avlusing som gir lavere lusetall og mindre smittepress både internt på lokalitet og videre til andre anlegg eller villfisk gjennom hele året. Full kontroll, monitorering og rapportering.

Økt lønnsomhet

som følge av friskere og større fisk, samt på grunn av sparte alternative avlusinger. Lave driftskostnader og forutsigbar totalkostnad med serviceavtale for minimum 4 år.